Pregled svih rezervacija na jednom mjestu

Dovoljan je jedan pogled na kalendar da se dobije detaljan uvid u sve rezervacije i slobodne termine po svim smještajnim jedinicama za narednih 30 dana.

Različite boje rezervacija ukazuju na njihov status, a zahvaljujući “zarezanim” rezervacijama nema više sumnje na koji dan one počinju i završavaju.

Mijenjajte rezervacije u trenu

VELUMrent svodi najčešće i vremenski najduže radnje kod upravljanja rezervacijama na svega nekoliko klikova mišem.

Promjena podataka o odabranom smještaju ili početnom datumu rezervacije mijenja se jednostavnim povlačenjem rezervacije na njezino novo mjesto na kalendaru.

Dok je za detaljan uvid i promjenu ostalih podataka o rezervaciji ili gostu dovoljno kliknuti na njezin datum ili ime nositelja rezervacije.

Dodavanje rezervacija

Kreiranje novih rezervacija prati ista brzina i jednostavnost kao i ostale radnje u VELUMrent aplikaciji.

Brojni koraci koji obilježavaju kreiranja novih rezervacija sličnih rješenja u VELUMrentu su svedeni na samo jedan korak (prozor) radi bolje preglednosti i uštede vremena u dnevnom poslovanju.

Klikom na prazno mjesto na kalendaru VELUMrent će automatski kreirati novu rezervaciju sa odabranim datumima i smještajnom jedinicom, a prije spremanja nove rezervacije preostaje samo odabrati nositelja rezervacije (gosta).

Vremena dugih, nepreglednih i nepotrebnih formula za kreiranje običnog upita sa VELUMrentom postaju stvar prošlosti.