Adresa i telefon
 • Koristan Kod d.o.o. - računalno programiranje i usluge
  Prigorska 7, HR-48260 Križevci
  Upisano u registarski uložak kod Trgovačkog suda u Bjelovaru Tt-08/1050-2, s MBS 010071274
  Porezni broj: 2432242/
  Račun za redovno poslovanje: kunski račun 2402006-1100536171 otvoren kod Erste Banke d.d.
  Temeljni kapital društva: 20.000,00 kuna uplaćen je u cijelosti. Poduzeće nije u sustavu PDVa
  Direktor: Darko Kontin
 • Telefon   ++385 (0)98 504 606
 • Email  info@koristankod.hr
 • Koristan Kod vCard
Kako bi ponuda bila važeća, molimo Vas da popunite sva polja!